DoriS ISO

On pragnie, bym każdego dnia mówiła Mu swoje „Tak”

Refleksja na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dodano: 7 grudzień 2018 r.

Popatrzę dziś na Maryję. Na Jej zwiastowanie i na Jej życie. Na radości, troski, smutki, cierpienia i na chwałę jaką Bóg objawił w Jej życiu. „Raduj się, pełna łaski, Pan z Tobą!” Czyż te słowa nie stały się ciałem?

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1, 26-38

Zwykły dzień. Codzienna krzątanina. Kurze do starcia. Podłoga do zamiecenia. A potem posiłek potrzeba przygotować. Za oknem blask słońca. Na tle błękitu nieba zieleń drzew. I nagle ciche jak tchnienie wiatru słowa: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą!”.  Cóż znaczy to pozdrowienie? I od kogo?

Cicho przyszedł Anioł do Maryi. Boży Posłaniec. I mówi do Niej cicho: „Nie bój się”. Musiała zatem w sercu mieć jakąś obawę, skoro padły takie słowa. Nie ulega obawom, tylko słucha i rozważa w sercu. Anioł mówi Jej o propozycji Boga. Pełen szacunku. Pozostawia Jej wolność decyzji. Na ustach Maryi zawisł plan Boga wobec świata. Plan zbawienia i odkupienia z niewoli, z kajdan, którymi człowiek skuł swoje ręce, idąc za głosem braku zaufania do Boga. Głosem braku zaufania, który prowadzi do ukrycia się przed Nim i odpowiedzi: „Nie jestem” na pełne tęsknoty pytanie Boga: „Gdzie jesteś?” Odpowiedzi, w której Bożej Miłości człowiek –  stworzony z Miłości i dla Miłości – mówi: „Nie!”

Bóg nie boi się zaufać człowiekowi. Tym razem pyta Maryi. Prosi Ją o zgodę. On – Stwórca i Pan, pyta o zgodę człowieka – swoje stworzenie.  Maryja, wypełniona Jego łaską, Jego Duchem, Jego Miłością. Miłość nie zniewala człowieka, daje mu wybór. I Maryja ten wybór ma. Maryja ma swoje plany co do przyszłości. Jednak w sercu rozważa to, co usłyszała i pyta: „Jak się to stanie?”. A w odpowiedzi słyszy, że mocą Bożą stanie się to, co zapowiada Anioł, mocą Bożą wcieli się Jego Słowo. Po chwili milczenia mówi Bogu swoje „Tak”, Miłości Jedynej, którą ukochała ponad wszystko. I w odpowiedzi na to Jej „tak”, Bóg Ją umacnia, w słowach o cudzie poczęcia, przez Jej krewną, Elżbietę, która uchodziła za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych.

I mnie Pan pragnie wypełniać swoją łaską, swoją Miłością, swoim Duchem. Pragnie, bym każdego dnia mówiła Mu swoje „Tak”. To „Tak” jest zaufaniem Miłości Jedynej. Tylko Jemu mogę tak zaufać – do końca i bezgranicznie. I nawet jeśli wydaje mi się, że Jego pragnienia, Jego wola staje w poprzek moich planów, to przecież ufam i wierzę, że On wie, jaka jest najlepsza droga dla mojego zbawienia i zbawienia tych, do których pragnie mnie posyłać. I przecież On mnie szanuje. O ileż bardziej niż ja siebie! Ile razy ja siebie depczę i miażdżę jak czołg, a potem nieraz przenoszę to na innych. On nie jest taki. Niczego nie wymusza. Cierpliwie czeka i jest. I przyciąga swoją Miłością. Pragnąc i tęskniąc. Tłumaczy po tysiąckroć to samo, że kocha, że pragnie mojego szczęścia i radości. I przecież nawet gdy tak po ludzku wydaje się, że ze względu na Jego Słowo coś tracę, to tak naprawdę zyskuję po stokroć. Ten zysk to radość z doświadczenia bycia kochanym i kochania, które jest odpowiedzią na Jego Miłość. I to też małe upominki od Pana Boga w spełniających się marzeniach i pragnieniach serca, które On lepiej zna niż ja sama. I to umocnienie w cierpieniach i utrapieniach życia. Umocnienie do brania i niesienia krzyża codziennego dnia. By wzrastać w miłości. A na końcu czasu, by z tą Miłością zamieszkać na zawsze.

Popatrzę dziś na Maryję. Na Jej zwiastowanie i na Jej życie. Na radości, troski, smutki, cierpienia i na chwałę jaką Bóg objawił w Jej życiu. „Raduj się, pełna łaski, Pan z Tobą!” Czyż te słowa nie stały się ciałem? Maryjo, Matko Boskiej Opatrzności, ucz mnie zaufania i miłości do Twojego Syna, by i w moim życiu objawiła się chwała Jego narodzin i zmartwychwstania. Amen.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Ta książka mówi o grzechu i chrześcijańskim przebaczeniu w taki sposób, aby ułatwić...

15,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Różaniec przemienia życie, a lektura tej książki przemienia sposób myślenia o różańcu....

27,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

św. Jan Bosko

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

książka

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł