Asia ISO

Wigilia Paschalna – symbole: światła, słowa, wody i uczty

Dodano: 9 kwiecień 2020 r.

Wielkanoc rozpoczyna się w Wielką Sobotę po zachodzie słońca. Jest to rzeczywiście Wielka Noc, bo w jej trakcie miało miejsce najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości – przejście (pascha) Jezusa ze śmierci do życia przez Jego Zmartwychwstanie.

Wydarzenia nocy paschalnej koncentrują się wokół nowego życia w Jezusie Chrystusie (wszystkich chrześcijan oraz neokatechumenów), dlatego też cała jej liturgia pełna jest symboli życia. Światło – słowo – woda i uczta – znaki te są motywem przewodnim kolejnych części liturgii Wigilii Paschalnej.

Liturgia światła

Rozpoczyna się obrzędem poświęcenia ognia, od którego następnie zapalany jest paschał – wysoka woskowa świeca symbolizująca zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Kapłan umieszcza na paschale pięć ozdobnych czerwonych gwoździ symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę (rok). Następnie wnosi zapalony paschał do kościoła (gdzie wygaszone są światła) i, trzykrotnie wznosząc paschał w górę, uroczyście ogłasza wszystkim wiernym: „światło Chrystusa!”. Wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki!” i zapalają od paschału swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Jakże wielka jest wymowa tego znaku – rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia całą świątynię! Tak oto Zmartwychwstały Pan rozprasza wszelki mrok, a my wraz z Nim przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia.

Zwieńczeniem liturgii światła jest uroczysta pieśń – Exultet (Pochwała Paschału), która rozpoczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się Słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”. Diakon, śpiewając tą pieśń, opiewa istotę Wielkanocnego przesłania: Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroków grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani (…). W tę noc pełną łaski (…) niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia, nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Niech jej płomień doczeka wschodu słońca, które nie zna zachodu, Chrystusa, Syna Twojego”.

Liturgia Słowa

Kolejna część liturgii paschalnej to czytania ze Starego i Nowego Testamentu, przeplatane śpiewem psalmów. Liturgia proponuje nam dziewięć czytań, ale często stosuje się jedynie cztery (łącznie z Ewangelią). Nawiązują one m.in. do historii zbawienia Narodu Wybranego, począwszy od opisu stworzenia świata, przez Exodus – wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza, aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew: „Alleluja”. 

Liturgia chrzcielna

Tej nocy kapłan dokonuje także obrzędu poświęcenia wody, która będzie służyła przez cały rok, przede wszystkim do obrzędów chrzcielnych. Woda jest elementem niezbędnym do naszego biologicznego życia. Również w sferze duchowej woda jest symbolem życia– nadprzyrodzonego. Jest znakiem rozpoczynającym życie Boże w człowieku w sakramencie chrztu. Teologię znaku wody najlepiej przybliża nam modlitwa odmawiana w trakcie obrzędu poświęcenia wody chrzcielnej: „Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do Nowego Życia”.Często, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się katechumenów (osoby nieochrzczone w dzieciństwie, które przygotowały się do przyjęcia chrztu świętego), jednocześnie udzielając im sakramentów bierzmowania i pierwszej Komunii świętej. Ponadto wszyscy wierni tej nocy odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła, oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha świętego.

Liturgia Eucharystyczna

Eucharystia Wielkiej Nocy jest ukoronowaniem całego Triduum paschalnego. Na ołtarzu dokonuje się paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia. W tym momencie dokonuje się także nasz powrót do źródełi fundamentu naszej wiary, którą wyznajemy,wyśpiewując uroczyście w aklamacji: „Chrystus umarł, Chrystus Zmartwychwstał, Chrystus powróci!”. Zmartwychwstały Pan przychodzi, przynosząc nam życie i wielką radość płynącą z Jego zwycięstwa nad śmiercią, a tym samym obiecaną nadzieję przebywania z Nim w chwale! Ten dar życia otrzymują wszyscy uczestnicy uczty paschalnej, posilając się Ciałem i Krwią Chrystusa – prawdziwego Baranka Bożego. Całą liturgię Wigilii Paschalnej kapłani koncelebrują w szatach białego koloru.

Wigilia Paschalna kończy się procesją rezurekcyjną, która jest uroczystym ogłoszeniem prawdy o Zmartwychwstaniu Pańskim. Dawniej procesja obchodziła cmentarz, który zwykle znajdował się w pobliżu kościoła, aby oznajmić leżącym w grobach, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. W wielu parafiach w Polsce, ze względów praktycznych, procesja została przeniesiona na niedzielny poranek. Procesja rezurekcyjna jest osobistym, a zarazem wspólnotowym świadectwem wiary w Jezusa Zmartwychwstałego. Jest też symbolem podążania Nowego Ludu Bożego za swoim Panem do ojczyzny niebieskiej.

Noc Paschalna i cała Niedziela Wielkanocna to największe Święto chrześcijańskie – pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok…

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Obraz 20x30 cm został wydrukowany na płótnie bawełnianym CANVAS (100% bawełny, 360 g/m2)...

85,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

książka

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

opowiadania dla ducha

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ta książka mówi o grzechu i chrześcijańskim przebaczeniu w taki sposób, aby ułatwić...

15,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł