Egon Kapellari

W betlejemskiej szopce

Objawienie Pańskie

Dodano: 6 styczeń 2008 r.

To nie królowie zjawiają się w betlejemskiej szopce, chociaż niezliczone wzruszające ilustracje sztuki chrześcijańskiej przedstawiają magów z koronami na głowach.

Magowie

Religia biblijna jest przeciwieństwem kultu gwiazd, jaki był szeroko rozpowszechniony w religiach starożytnego Wschodu. Izrael otrzymuje od Boga wskazanie: "Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem" (Pwt 4, 19).

Bóg "liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu" mówi psalm 147, nawołując słońce, księżyc i gwiazdy do chwalenia Stwórcy. Spojrzenie zaś ku wygwieżdżonemu niebu narzuca modlącemu się słowami psalmu 8 pytanie pełne zdumionego podziwu: "Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?" (Ps 8,5).

Przepełnionymi podziwem, spoglądającymi ku usianym gwiazdami niebu ludźmi byli także przybyli ze Wschodu mędrcy, o których wspomina Ewangelia św. Mateusza. Przyszli oni do Jerozolimy z pytaniem: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon" (Mt 2,2). Ewangelia opowiada następnie, że owa gwiazda szła przed nimi do Betlejem, wskazując im drogę ku miejscu, gdzie przebywało Dziecię Jezus.

Przesłanie o osobie Chrystusa i Jego zbawczej męce, śmierci i zmartwychwstaniu dziesiątki lat później przekroczy granice narodu izraelskiego i zostanie zaniesione do narodów pogańskich. Magowie, astrologowie ze Wschodu, nazywani dziś niesłusznie Trzema Świętymi Królami, przekraczają wspomnianą granicę z przeciwnego kierunku. Wiedzeni światłem gwiazdy wędrują ku Chrystusowi, który według świadectwa ewangelii Janowej nazwie się światłością świata (J 8,12), a w Apokalipsie jaśniejącą gwiazdą poranną (Ap 22,16). Mędrcy ze Wschodu wyglądali za gwiazdami, a w Chrystusie odnaleźli boskie słońce.

... i oddali Mu pokłon

W swojej wizji dotyczącej pielgrzymowania narodów do Jerozolimy Prorok Izajasz wypowiedział się na temat Świętego Miasta: "Do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie ... Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana" (Iz 60,5-6). Natomiast w psalmie 72 zostaje zapowiedziany król pokoju, za którego panowania królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, a królowie Szeby i Saby złożą daninę (Ps 72,10).

Te dwie wypowiedzi stanową tło biblijne przekazu Ewangelii św. Mateusza dotyczącego przybycia do Dziecięcia z Betlejem i Jego matki magów ze Wschodu: "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2,11).

Tymczasem to nie królowie zjawiają się w betlejemskiej szopce, chociaż niezliczone wzruszające ilustracje sztuki chrześcijańskiej przedstawiają magów z koronami na głowach. Nie ulega natomiast wątpliwości, że celem ich przybycia jest oddanie hołdu królowi. Dziecię z Betlejem jako Mąż z Nazaretu powie Piłatowi: "Tak, jestem Królem" i "Królestwo moje nie jest z tego świata" (J 18,33-38).

Magowie oddają pokłon Dziecku-Królowi zgodnie z panującym na Wschodzie zwyczajem - upadając na twarz. Przynoszą także złoto, kadzidło i mirrę, dary, których znaczenie można wielorako interpretować. Są one godne osoby władcy, co podkreśla się w psalmie 72. Złoto jest symbolem władzy królewskiej, kadzidło i mirra wydając aromat, oddają królowi chwałę. Niektórzy egzegeci uważają, że skoro roztwór mirry stanowił w starożytności jeden z najważniejszych środków leczniczych, stąd też złożenie go w darze oznacza wskazanie Jezusa jako Zbawiciela.

Wiele dzieł sztuki chrześcijańskiej przestawia magów jako królów klęczących przed Dziecięciem Jezus: z odkrytymi głowami dzierżących korony w ręku. Wymowa tego gestu jest jasna - tylko Jemu należy się ten atrybut władzy królewskiej. W czasie męki korona ta zostanie upleciona z cierni. Natomiast zgodnie z wizją Apokalipsy św. Jana (Ap 1,12-18), zmartwychwstały Chrystus jest oczywistym królem kosmosu i panem historii.

 

Egon Kapellari, Czas człowieka - czasem z Bogiem, Wydawnictwo Salezjańskie 2003

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Różaniec przemienia życie, a lektura tej książki przemienia sposób myślenia o różańcu....

27,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

św. Jan Bosko

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

opowiadania dla ducha

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Ta książka mówi o grzechu i chrześcijańskim przebaczeniu w taki sposób, aby ułatwić...

15,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł