Spotkania z Miłosiernym #9

Komu mam świadczyć miłosierdzie?

Dodano: 6 maj 2016 r.

Moimi bliźnimi nie jest tylko rodzeństwo, które mam lub nie, rodzina bliższa czy dalsza, a także przyjaciele, znajomi i wszyscy, którzy mi dobrze czynią.

Pan Bóg inspiruje czasem nieoczekiwanie do innych rzeczy, niż pierwotnie zakładaliśmy. Mówiliśmy już dużo o modlitwie, o samej istocie bycia miłosiernym, zachęcaliśmy się wzajemnie do uczynków, podkreślając nieodzowną rolę łaski Bożej, ale w tym wszystkim brakuje jeszcze paru elementów do nakreślenia pełnego obrazu Miłosiernego i Miłosierdzia. Kim jest mój bliźni? Kim jest ten, któremu mam świadczyć Miłosierdzie? Choć poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zaprowadzi nas o wiele dalej, jak się później okaże.

Odpowiedzią prostą i szybką byłaby przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, którą Pan Jezus opowiedział uczonemu w Piśmie, również stawiającemu jak my pytanie o bliźniego. Przypomnijmy sobie, że nie byłoby tego pytania, gdyby nie inne: „Gdzie jest brat Twój (..)?” (Rdz 4, 9a), zadane przez Stwórcę Kainowi po zabójstwie Abla. Odpowiedź tego pierwszego potwierdza, jak bardzo grzech wypacza, jak szybko zabija miłość: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (Rdz 4, 9b). Pięć pokoleń później, kolejny potomek Kaina, niejaki Lamek, zapowie swym żonom, iż jest gotów zabić zarówno dorosłego, jak i dziecko za doznaną najmniejsza krzywdę (Rdz 4, 23n). W ten niezaprzeczalny sposób wszyscy staliśmy się dla siebie wrogami, raniąc siebie wzajemnie. Na kartach Pisma Świętego wielokrotnie ludzie podejmują próby bycia razem, lecz jedności nie daje się zbyt długo utrzymać. Pan Jezus w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie wywraca całe zakorzenione przez grzech myślenie o drugim człowieku. Moimi bliźnimi nie jest tylko rodzeństwo, które mam lub nie, rodzina bliższa czy dalsza, a także przyjaciele, znajomi i wszyscy, którzy mi dobrze czynią. Moimi bliźnimi są wszyscy ludzie, a w szczególności ci, którzy się źle mają, ci najbardziej odrzuceni, zaniedbani, czasem także pogardzani – tacy, którym niejednokrotnie odmawia się przyznania im godności. Spośród wszystkich religii w świecie tylko uczniowie Chrystusa uznają, że każdy człowiek jest dzieckiem Bożym, dziedzicem obiecanego Królestwa, mającym niepowtarzalną i niezmazywalną godność!

Powiedzmy sobie wprost – trudno nam się uśmiechnąć do kogoś, kto przechodzi obok nas brudny albo kiedy wychodzimy z kościoła i widzimy żebrzących ludzi. Czasem pojawią nam się myśli, że to naciągacze, którzy bogacą się naszym kosztem, czy też ludzie uzależnieni, którym zależy na alkoholu. A mimo to jesteśmy zachęcani do udzielania im jałmużny czy wsparcia. Spośród wielu rad udzielonych przez Tobiasza synowi, zachęta do dawania jałmużny pojawia się aż 7 razy (!) (Tb 4, 3-21). Te rady mogą zadziwiać i zamknąć nam usta, kiedy przychodzą nam złe myśli o innych. „Masz mało – dawaj mniejszą jałmużnę” - nikt nie mówi, że jesteśmy zwolnieni z pomocy potrzebującemu (Tb 4, 8). Trzy razy o jałmużnie mówi archanioł Rafał w chwili ujawnienia się dwóm Tobiaszom. To właśnie on poucza, że dawanie jałmużny z serca przed obliczem Najwyższego uwalnia od grzechu (Tb 12, 9). Bo tak podana jałmużna, czyli dobrowolna ofiara na rzecz proszącego – ubogiego, przyczynia się do wzrostu miłości naszej wobec bliźnich i ich wobec nas. Dosadniej pisze o tym Syrach, porównując jałmużnę do wody gaszącej ogień (Syr 3, 30). Podobnego stwierdzenia użyje św. Piotr, mówiąc, że miłość zakryje wiele grzechów (1 P 4, 8). Jałmużna zatem jest wyrazem miłości. Jałmużna wyjednuje łaskę u Pana Boga, o czym przekonał się poganin imieniem Korneliusz, którego ochrzcił św. Piotr. To właśnie anioł Boży zwraca uwagę na rolę jałmużny oraz wytrwałej modlitwy, otwierających tak bardzo Korneliusza na Boga i bliźnich, aż dostąpił łaski Chrztu św., czyli odpuszczenia wszystkich grzechów (Dz 10, 1-4). Na sam koniec Pan Jezus przypomina o tym, by dawać jałmużnę w ukryciu, nie rozgłaszać innym tego, nie szukać własnej chwały w dzieleniu się z innymi (Mt 6, 2n).

Jałmużna należy do czynów pokutnych, a jak widać z przykładów z Pisma Świętego, wyjednuje wielkie łaski u Pana Boga, jeśli dawana jest szczerze i z sercem. Zaznaczmy jeszcze dwie rzeczy. Jałmużna otwiera na działanie Pana Boga, o jej ważnej roli dowiadujemy się od samych aniołów posłanych na ziemię. Pamiętajmy też, że pokusy dotyczące powstrzymywania się przed udzieleniem jałmużny będą niezwykle silne. Diabłu nie będzie podobało się podjęcie wysiłku na rzecz innych, ubogich czy cierpiących, jeśli tak drobny czasem uczynek, wyjednuje wielkie łaski przed tronem Najwyższego. Dawajmy jałmużnę, czujmy się zachęceni, nawet gdybyśmy mieli poczucie, iż zostaliśmy oszukani. Pan Bóg doceni nasze starania, na pewno nie zapomni o tym czynie miłości i na pewno nie zapomni o nas w potrzebie (Tb 4, 9).

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,00 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

książka

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł