Odkupiciel człowieka

Dodano: 27 sierpień 2015 r.

Jezus Chrystus jest objawieniem miłości i miłosierdzia, gdyż Bóg w swojej ogromnej dobroci pragnie być tak blisko oddzielonego po upadku stworzenia, iż wciela się i wchodzi w dzieje ludzkości namacalnie.

...ciąg dalszy
fot. vishpool CC/ Flickr.com

Papież w dalszej części encykliki omawia współczesne zagrożenia. Co prawda encyklika powstawała pod koniec lat 70.-tych XX wieku, to jednak nadal pozostaje aktualna. Jan Paweł II, zastanawiając się nad rozwojem techniki, rozwojem cywilizacji, pyta poważnie, „czy ów postęp, którego autorem i sprawcą jest człowiek, czyni życie ludzkie na ziemi pod każdym względem „bardziej ludzkim”, bardziej godnym człowieka? (…) Czy człowiek jako człowiek w kontekście tego postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty dla drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim? (III, 15)”. Te słowa uderzają, kiedy wszyscy rozprawiamy o tym, jak wielu z nas jest niezadowolonych, że świat jest zły, obojętny na cierpienie, że człowiek staje się czasem trybikiem w wielkiej maszynie współczesności. Jan Paweł II zwraca uwagę na to, iż człowiek nie może zapominać, co zyskał, kim jest, jaki jest i przez kogo takim jest. Zachęca nas także do podjęcia działań, do bycia solidarnymi, do takiego postępowania w ramach grup, do takiego tworzenia struktur, instytucji, abyśmy nie zapominali o najbiedniejszych i najsłabszych w świecie. Ojciec Święty podkreśla też, że istnieją obiektywne i nienaruszalne prawa człowieka, które muszą być poszanowane.

Jak temu podołać, kiedy wokół tyle zła, a sam człowiek nie jest na tyle silny, by się temu przeciwstawić? Trzeba zwrócić się do Chrystusa, ciągle Go poszukiwać. I może brzmi to dla niektórych dosyć naiwnie, lecz papież ma odwagę mówić o tym. To w Eucharystii człowiek wierzący, świadomy swoich trudności i ograniczeń, odnajduje Jezusa Chrystusa. „Jest ona środkiem i szczytem całego życia sakramentalnego, poprzez które każdy chrześcijanin doznaje zbawczej mocy Odkupienia (IV, 20).” W tym zachwyceniu się Synem Bożym, który oddaje się nam cały, papież stwierdza dalej, iż „w tym sakramentalnym znaku On powierza się nam z tak bezgranicznym zaufaniem, jakby nie liczył się z naszą ludzką słabością, niegodnością, a także przyzwyczajeniami, rutyną oraz wręcz możliwością zniewagi. (IV, 20)”. Bóg nie tylko nas kocha (w kościelnym slangu użyto by słowa „miłuje”), nie tylko nam się daje cały, ale daje się z całkowitą ufnością – jest to największy wyraz miłości: oto Bóg w swoim majestacie daje się swojemu stworzeniu, ze wszystkimi konsekwencjami tego czynu! Stworzony na nowo człowiek może przyjąć Stwórcę, co sprawi, że jego życie będzie lepsze, bądź nie – może przejść obok tej tajemnicy obojętnie. Ta wolna wola dana rodzajowi ludzkiemu wręcz zniewala Boga.

Uświadomienie sobie godności człowieka, rozmyślanie o tym „absurdzie” w relacji Bóg – człowiek, może powodować niedowierzanie: czy możliwe jest, aby Wszechmocny i Wszechpotężny mógł zdecydować się na taki krok? Czym jest owa godność, w czym wyraża się ta „królewskość” człowieka? „Wyraża się w gotowości służenia na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Jemu służono, ale by On służył (Mt 20, 28). (…) Aby umiejętnie i skutecznie służyć drugim, trzeba umieć panować nad samym sobą, trzeba posiadać cnoty, które to panowanie umożliwiają. (IV, 21).” Tutaj ma wyjaśnienie to „objawienie człowieka człowiekowi” w osobie Jezusa Chrystusa, o którym pisał papież w początku encykliki.

Prawdziwa wolność, wolna wola, również jest darem, ale nigdy nie celem samym w sobie. Wolności nie można używać w jakikolwiek sposób, choć brzmi to może sprzecznie. „Tymczasem wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem. Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej to właśnie „wolności wyswobodził nas Chrystus” i stale wyzwala (IV, 21).” A więc z jednej strony Bóg, który stwarza człowieka na swój obraz, oddaje mu panowanie nad ziemią i wszelkim stworzeniem, ponieważ On – Stwórca chciał człowieka dla niego samego, daje mu wszelkie potrzebne narzędzia, czyli dary i łaski, aby czynił sobie ziemię poddaną; mało tego, po upadku odnawia go, uczy ponownie czynienia dobra, wskazuje cel, objawia człowieka, ratuje go czasem przed nim samym. Z drugiej strony wolność wyboru, której człowiek może używać, jak chce. Wszystko to spotyka się w Jezusie Chrystusie, gdy decydując się dobrowolnie na miłość, zostajemy wyzwoleni, przemienieni. Tani romantyzm? Szaleństwo? Historia pokazuje, że tam, gdzie pojawiała się miłość, ludzie stawali się lepsi; tam, gdzie otwierali się na drugich, dokonywali rzeczy niezwykłych, zaradzając często potrzebom biednych, chorych, cierpiących. Zdając się na Boga, otwierając się na Jego miłość i miłosierdzie, człowiek jest w stanie dokonywać rzeczy wielkich, twórczych, innymi słowy cudów. A to wszystko za sprawą jedynego Pana i Władcy historii – Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

św. Jan Bosko

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,00 zł

książka

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł