nr 37/2011
Marcin Jakimowicz

Oddychanie Jezusem

Dodano: 3 listopad 2011 r.

Choć wschodni mnisi zalecali, by odmawiać ją na początek cztery tysiące razy dziennie, i zabiegany Jan Kowalski może praktykować Modlitwę Jezusową. I nieustannie szeptać: „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem”. W kinie, Lublinie, w metrze i w swetrze. Wszędzie.

Szymon Uszakow, Oblicze Zbawiciela

Ojciec Stanisław Jarosz, góral spod Gubałówki, jadąc samochodem, szeptał nad kierownicą: „Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem”, „Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się…”. Podjeżdżał właśnie na stację benzynową, gdy nagle jakiś facet bezczelnie zajechał mu drogę i wepchał się pod dystrybutor. Krewki paulin nie wytrzymał, otworzył okno i chcąc wyrazić swe najgłębsze oburzenie ryknął: „Panie Jezu Chryste, Synu Boga…’’. – Zrobiło mi się głupio i szybko odjechałem – śmieje się dziś. – Jak widać ta modlitwa wchodzi w krew!

Uderz przeciwnika!

Ta modlitwa naprawdę wchodzi w krew. I dociera aż do serca. Czym jest pielęgnowana przez chrześcijański Wschód Modlitwa Jezusowa? To – w największym skrócie – nieustanne trwanie w obecności Imienia, „które jest ponad wszelkie imię”, przyzywanie go, otaczanie się nim jak szklanym kloszem. To echo bezradnego krzyku Bartymeusza: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”, greckie: „Kyrie eleyson”, starorosyjskie „Gospodi pomiłuj”. To Credo w pigułce. Już samo zestawienie słów „Jezus” i „Chrystus” jest przecież wyznaniem wiary w mesjańską misję syna Maryi!

„Istnieją mocarze duchowi podobni do archanioła Michała, nam jednak, ludziom słabym, pozostaje tylko uciec się do imienia Jezusowego” – wyznawał św. Barsanufiusz, pochodzący z Egiptu pustelnik, który przez 50 lat przebywał w ścisłym odosobnieniu na terenie palestyńskiego klasztoru św. Seridosa. Inny święty Wschodu, Jan Klimak, piszący o tym, że by wspiąć się po drabinie do nieba, najpierw trzeba zacząć od tej prowadzącej w dół, do odkrycia przepaści pychy, pożądań, egoizmu. Podpowiadał, co zrobić, by nie skupić się na rozdrapywaniu ran i litowaniu się nad swą grzesznością. Trzeba uciec się do imienia Jezusa – podpowiadał opat klasztoru na Synaju – i nieustannie powtarzać: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”. Powtarzanie tego zdania w rytm oddechu otworzy w końcu twe serce na obecność samego Boga. „Uderz twego przeciwnika imieniem Jezusa; na ziemi, w niebie nie uświadczysz bowiem równie potężnej broni” – dodawał.

– W tej modlitwie, podejmującej słowa ewangelicznego celnika, zawiera się cała Biblia. Jej orędzie sprowadzone jest do najprostszej treści: wyznania, że Jezus jest Panem, że jest Synem Bożym, czyli jedną z Osób Najświętszej Trójcy, oraz wspomnienia przepaści grzechu przyzywającej nieskończone miłosierdzie Boże – wyjaśnia prawosławny teolog Paul Evdokimov. – Jezus zaproszony do serca to uwewnętrzniona liturgia i obecność królestwa Bożego w przesyconej pokojem duszy. Imię wypełnia człowieka jak świątynię, czyni miejscem Bożej obecności i ostatecznie przemienia w Chrystusa.

Reklama
Portret użytkownika sp
sp (anonimowy), 20 grudzień 2011 r.

Cieszę się, że artykuł o wzywaniu imienia Pana pojawił się w sieci. Wzywanie imienia Pańskiego to wspaniała praktyka, która ma długą historię. Imienia Pana zaczęto wzywać już w 4 rozdziale Ks. Rodzaju i tak pozostało do końca Biblii, i co bardzo cieszy, trwa po dziś dzień.

Na przestrzeni dziejów poszukujący Pan wzywali Jego imienia, ponieważ za tym imieniem kryje się osoba. Wzywamy imię, a przychodzi osoba. W Nowym Testamencie imię Jezus to osoba. Ktoś, w kim zamieszkała cieleśnie cała pełnia Bóstwa (Kol 2,9). Imię Jezus znaczy Jahwe jest zbawieniem. To Bóg, który w Jezusie Chrystusie wcielił się, żył na ziemi, umarł na krzyżu dla naszego odkupienia i zmartwychwstał, stając się życiodajnym Duchem, i wstąpił do nieba. To imię jest wywyższone ponad wszelkie imię. Na imię Jezus zegnie się wszelkie kolano. W imieniu Jezus jest życie, zwycięstwo, zbawienie i wszystko. I takie imię zostało dane ludziom pod niebem. Chcesz być zbawiony? Wzywaj imienia Pana, bo każdy, kto wzywa imienia Pana, zbawiony będzie (Rz 10,13). Chcesz zaznać bogactw Pana? Wzywaj Jego imienia, bo Pan bogaty jest dla wszystkich, którzy Go wzywają (Rz 10,12).

Mogę zaświadczyć, że gdy wzywam: O, Panie Jezu, O, Panie Jezu, O, Panie Jezu..., głośno nawołując lub po cichu, w domu, w pracy, w samochodzie, na ulicy, sam lub z innymi, rzeczywiście oddycham Jezusem, napełniam się Nim jak boskim powietrzem, piję Go, kontaktuję się z Nim, trwam w Jego obecności itd.

Innymi słowy, Bóg w imieniu Jezus daje mi niezmierzone bogactwa (Rz 10,12) - samego siebie wraz z tym kim jest i czego dokonał. Wzywając imię Jezus, przyjmuję w nim do swojego wnętrza udzielanie się samego Trójjedynego Boga.

Chrześcijanie w pierwszym wieku rozpoznawani byli właśnie po tym, że wzywali imienia Pana (Dz 9,21). Gdy Szczepan w Dz.Ap. modlił się, mówił: Panie Jezu... (7,59). Niech to imię nie schodzi nam z ust w naszym codziennym życiu. Niech stanie się naszym oddechem. Obyśmy go wzywali na każdym miejscu (1 Kor 1,2); sami i wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem(2 Tm 2,2).

P.S. W sieci można też pobrać lub zamówić na stronie http://www.rhemabooks.org/pol/Home bezpłatny egzemplarz książeczki pt. Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, w której został zamieszczony świetny artykuł na temat wzywania imienia Pańskiego. Moim zdaniem bardzo przydatny przy wcielaniu praktyki w życie.

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

książka

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

opowiadania dla ducha

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł