Od "wiecie" do "wiem"

refleksja na niedzielę Chrztu Pańskiego rok A

Dodano: 12 styczeń 2008 r.

Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.

Battistello Caracciolo

Układ bożonarodzeniowego kalendarza liturgicznego nie daje odpocząć. Pamiątki wydarzeń zbawczych następują jedna po drugiej. W ten oto sposób kończymy w dniu dzisiejszym obchody świąt Bożego Narodzenia. Nasze polskie serca z dniami związanymi z przyjściem na ziemię Zbawiciela rozstają się w szczególny sposób, między innymi dlatego, że przez stulecia polska kultura wytworzyła wiele pięknych zwyczajów, skomponowano setki śpiewów o tematyce bożonarodzeniowej, napisano szereg jasełek, herodów i innych przedstawień. Przemierzono wreszcie tysiące kilometrów z gwiazdą, szopką, turoniem ku obopólnej radości: odwiedzanych i kolędników. Czas bożonarodzeniowego świętowania i w tym roku nie był w stanie pomieścić trudu pokoleń Polaków pragnących w sposób uroczysty uczcić pamiątkę przyjścia na świat Bożego Syna; Polaków, składających Dziecięciu w dani talenty, umiejętności, czas, a przede wszystkim serce napełnione radością z powodu kolejnej pamiątki niezwykłego zbratania Nieba z Ziemią.

Chrzest Jezusa Chrystusa, który wspominamy, to nie tylko treści wpisane w niezwykle przestrzenny obraz namalowany piórem św. Mateusza. Dzisiejsze czytania odsłaniają przed nami perspektywę znacznie szerszą. Lektury biblijne, które przed chwilą usłyszeliśmy, układają się w taki oto porządek: zapowiedź przyjścia Mesjasza jako sługi, na którym spoczął Duch św. - czytanie z proroka Izajasza; wypełnienie tych słów w chrzcie Chrystusa w Jordanie - Ewangelia; wreszcie czerpanie owoców z tychże wydarzeń - mowa św. Piotra w domu Korneliusza, zapisana w Dziejach Apostolskich. Kompozycja okruchów Bożego Słowa jest bardzo jasna, czytelna: zapowiedź i jej spełnienie. Zapowiedź, którą otrzymał świat przez usta Izajasza, jej wypełnienie w Chrystusie i w końcu percepcja już spełnionej zapowiedzi, czyli św. Piotr przemawiający nie tylko jako absolwent uczelni Mistrza z Nazaretu, ale także jako Jego namiestnik.

Tak więc dzisiejsze czytania nie chcą nas zatrzymać wyłącznie na wydarzeniu Chrztu Chrystusa. Zdają się nas natychmiast odrywać od chrzcielnej liturgii i od będącego jej przedłużeniem biesiadnego stołu. Tym samym ochrzczonego wrzucają w codzienność.

Jezus Chrystus po chrzcie w Jordanie rozpoczyna etap otwartej działalności. Są to te wydarzenia, o których przypomnienie prosi swoich słuchaczy św. Piotr w domu Korneliusza: "Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu". Piotr, którego widzimy w roli nauczyciela, pasterza, kaznodziei, namiestnika, jest jakże odmienny od Piotra, którego znamy z Ewangelii! Piotr potwierdzający wypełnienie się słów Izajasza nie jest uczniem chwytającym za miecz w Ogrójcu, nie jest tym bardziej apostołem zapierającym się znajomości z Jezusem. Jest duchowo innym człowiekiem. Piotr dopiero po Zesłaniu Ducha św. rozpoczyna działalność ewangelizacyjną. Czas pomiędzy chrztem Jezusa, potwierdzającym jego Boże synostwo, a Pięćdziesiątnicą służył przygotowaniu do przyszłej misji. Był to czas zdobywania doświadczeń, czas życia przy Mistrzu, przypatrywania się jego czynom, postawie, to czas uczenia się pasterskiej miłości.

Słowa Piotra "Wiecie, co działo się w Judei, znacie sprawę Jezusa..." odnoszą się naturalnie również do nas. Chrzest, którym zostaliśmy obdarowani, musi się opierać na wiedzy i znajomości tego, co działo się w Judei w związku z przyjściem na świat Boga, Jezusa Chrystusa. Jednakże "wiedzieć" i "znać" posiada w sobie pierwiastek bierności. Bo czyż Piotr przed Pięćdziesiątnicą nie wiedział i nie znał tego, co działo się w Judei? Więcej, był uczestnikiem i świadkiem tych wydarzeń. Chrzest w imię Trójcy wiąże się także z obowiązkiem przyjęcia określonej postawy życiowej. Znajomość tego, co działo się w Judei, powinno nas stale motywować do nieustannego uczenia się postawy wynikającej z utożsamiania się z wydarzeniami z Galilei i Judei. Chrzest Chrystusa potwierdza słuszność naszego chrztu, zaś świadomość posiadania łaski chrztu powinna umacniać naszą nadzieję i zachęcać do pomnażania miłości.

Bóg ofiaruje nam bowiem swojego Syna, a dla potwierdzenia jego zbawczej misji angażuje naturę i urządza zebranym barwy spektakl, potwierdzający Bożą obecność w świecie i Bożą troskę o człowieka. Piotr, apostołowie, całe rzesze naszych poprzedników w wierze i w końcu my sami, jako obdarowani mocą chrztu św., jesteśmy tego potwierdzeniem. Jesteśmy przeto wezwani do odpowiedzialności za siebie samych, jesteśmy wezwani do domu Korneliusza i przemawiania do zebranych nie tylko w drugiej osobie liczny mnogiej: "znacie", "wiecie", ale "znam", "wiem" i doświadczyłem mocy i siły, którą ofiarował każdemu z nas Jezus Chrystus przez swoje przyjście, mękę i Zmartwychwstanie.

Dar chrztu jest jednocześnie zobowiązaniem wypływającym z odpowiedzialności za cały Kościół. Jest także, jeżeli człowiek nim się rzeczywiście przejmie, niezwykle ekspansywny. Zmusza do poszukiwań, zachęca do ciągłego wzrostu duchowego, pragnie miłości w świecie niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Chrzest w końcu każe nam pomyśleć o korzeniach naszego człowieczeństwa, o tym, co jest ludziom wspólne. Wywołuje tym samym refleksję nad tradycją człowieka, nad jego kulturą, nad łącznością z pokoleniami przodków. W ten sposób chrzest św., będąc fundamentem naszej wiary, jej potwierdzeniem przez codzienne jego wypełnianie, staje się fundamentem naszej kultury, a także tożsamości i tradycji europejskiej i narodowej. Pełna łączność tych dwóch wymiarów może istnieć tylko wówczas, kiedy owo "znam" i "wiem", co wydarzyło się w Judei i Galilei, będzie powiązane z "tego codziennie doświadczam" i "tym żyję".

Niech w tym wszystkim towarzyszy nam Bóg, manifestujący swoją obecność: Ojciec, Syn i Duch św.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Różaniec przemienia życie, a lektura tej książki przemienia sposób myślenia o różańcu....

27,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł