Alicja ISO

Każdy z nas na swój sposób jest konsekrowany

refleksja na Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego

Dodano: 1 luty 2019 r.

Podobnie i w naszym życiu – Matka Boża wraz z Józefem pragną „wnosić” Pana w nasze życie, do świątyni naszego serca.

Dzisiaj przeżywamy wyjątkowe święto – Święto Ofiarowania Pańskiego. W Ewangelii czytamy, że Maryja wraz z Józefem przynoszą małego Jezusa do Świątyni, by ofiarować Go Bogu. Widzimy wzruszenie Symeona biorącego Niemowlę w ramiona i Annę, starszą już kobietę, która z niezwykłą jak na swój wiek energią opowiada wszystkim, że oczekiwany Mesjasz już przyszedł na świat. I choć dla Kościoła powszechnego to Święto jest szczególnym dniem dla osób konsekrowanych, myślę, że jest to święto nas wszystkich. Każdy z nas na swój sposób jest konsekrowany – poczynając od chrztu (konsekracja chrzcielna) przez wzajemne ofiarowanie siebie w darze drugiej osobie w nurcie Bożej Miłości (sakrament małżeństwa) bądź przez zawarcie duchowego, lecz wiecznego przymierza z samym Bogiem (złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – w radosnej i wolnej odpowiedzi na dar powołania).Oczywiście Dzień Życia Konsekrowanego to święto przede wszystkim osób poświęconych Bogu. Ich konsekracja jest dopełnieniem i pogłębieniem tej podstawowej – chrzcielnej. Niemniej warto pamiętać, że każda droga życia, na której, w sposób dla niej właściwy, jesteśmy czyści, ubodzy i posłuszni, wiedzie prosto do życia wiecznego, już teraz, nie dopiero po śmierci. Niebo na ziemi jest wtedy, gdy Pan bierze w posiadanie świątynię naszego serca, duszy i ciała, każdej okoliczności życia, naszych relacji. Nawet osoby „typowo” konsekrowane nie zawsze pozwalają Mu tam wejść, albo tylko na chwilę…

Ponadto jest to wspólne święto także z tego względu, że każdy z nas, w modlitwie lub w inny sposób, może wyrazić swoją wdzięczność osobom konsekrowanym, obecnym teraz lub dawniej w ich życiu. Za to, co dla nas zrobiły, za to, że są nieustannie obecne, gdziekolwiek są – za ich miłość do nas, radość życia Bogiem, życia wiarą niosącej ukojenie, nadzieję i pokój wewnętrzny. Z kolei osoby konsekrowane dziękują za łaskę powołania, jej wyjątkowość i piękno, i trud. Dziękują także za osoby świeckie, może „przypadkiem” spotkane, które swoją postawą, słowem lub towarzyszeniem czy świadectwem wiary pociągały ich serca ku Bogu, może pomogły wyraźniej usłyszeć zaproszenie Pana lub ugruntować podjętą decyzję. Chcę przez to powiedzieć, że nie powinno się tworzyć niepotrzebnych barier między świeckimi a konsekrowanymi. Owszem, różnice istnieją i powinny być, ale w istocie rzeczy jesteśmy „kimś jednym w Chrystusie”, w Jego Ciele, „którym jest Kościół, składający się z licznych członków”. Jesteśmy różni w sposobie życia i dążenia do świętości, lecz łączy nas sam Bóg we wspólnocie życia i wiary. I w życiu rodzinnym, i w życiu konsekrowanym, w jego rozmaitych formach, znajdziemy te same słabości czy mocne strony naszego człowieczeństwa… Nie wspominając już o tym, że nasze środowiska często przenikają się, zwłaszcza gdy chodzi o świeckich konsekrowanych (dziewice i wdowy konsekrowane, członkowie świeckich instytutów życia konsekrowanego), wykonujących rozmaite zawody i nie noszących habitu czy sutanny…

Wracając do słów Ewangelii, myślę, że jest to także święto maryjne czy nawet „Maryjno-Józefowe”. :) Przypomina nam o tym, że nasza więź ze Świętymi Rodzicami niekiedy bywa osłabiona. Zapewne nie chcą być także rozdzielani. :) Tymczasem to właśnie Oni przynoszą Małego Jezusa. Podobnie i w naszym życiu – Matka Boża wraz z Józefem pragną „wnosić” Pana w nasze życie. On był centrum ich życia, ich codzienności, ich miłości, relacji. I z tego względu na własnym przykładzie pokazują, że i w naszym życiu – zabieganym, pełnym rozmaitych spraw „na wczoraj”, nie musimy być „niewolnikami codzienności”, którzy wciąż coś muszą… Józef i Maryja pewnie też mieli wiele rzeczy do zrobienia, załatwienia, bez udogodnień techniki XXI wieku. Ale serce trwające przy Bogu zawsze jest spokojne. Choćby wszystkie nasze obowiązki zawodowe i poza pracą narzucały nam konkretne tempo, to my możemy być ponad tym. Naprawdę, nasza miłość do Boga, w życiu konsekrowanym czy świeckim, im bardziej wzrasta, tym skuteczniej usuwa lęk, jak pisze św. Jan Apostoł. Maryja wraz z Józefem są nie tylko tego przykładem, lecz pragną być naszym wsparciem – rzeczywistym, choć zmysłowo niewyczuwalnym. Przebywanie z Nimi na modlitwie i przy codziennych zajęciach jednoczy z Jezusem, wnosi radość, nadzieję i pokój.

Na koniec tej refleksji dodam tylko, że dla mnie osobiście dzień ten jest zachętą do tego, by dziękować wszystkim, osobom świeckim i konsekrowanym, za pomoc w rozeznaniu własnej drogi życiowej. Za to, że pomagali widzieć prawdziwe Światło w największych ciemnościach i sami byli Jego odbiciem. Za to, że są, nawet jeśli zobaczymy się dopiero po drugiej stronie życia. Za to, że na zawsze zamieszkali w moim sercu i modlitwie. Dziękuję Wam. :)

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

opowiadania dla ducha

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł