Trudna młodzież

Dodano: 3 wrzesień 2006 r.

Kim jest trudna młodzież? Trudna młodzież to taka, z którą są problemy wychowawcze, która pije, pali, demoluje bloki, to osoby nadużywające wulgaryzmy i mające brak szacunku do innych.

Zdefiniowanie tego pojęcia nie jest łatwe. Młodzież trudna to taka, która zażywa środki zmieniające stan psychiki, czyli narkotyki i inne używki. Jednakże trudna młodzież może też mieć stany depresyjne i trudności adaptacyjne w nowym środowisku, nowej szkole itd. To wreszcie młodzież, która miała trudne dzieciństwo. "Trudny", czyli taki, który, łamie zasady. Są to zasady przyjęte przez ogół społeczeństwa, więc człowiek jako istota społeczna musi ich przestrzegać. W tym świetle młodzież okazuje się tworem aspołecznym, ponieważ stwarza problemy społeczeństwu i nie chce się do niego dostosować.

Problemy z trudną młodzieżą bywają różne. Zależne są m. in. od wieku danej jednostki. U młodzieży młodszej ze szkół podstawowych są to głównie problemy polegające na niesubordynacji, czy trudności w nauce. Często też bywają to typowe dla tego okresu bunty młodzieńcze, które są zdecydowanie rozwojowe i jeśli występuje niewłaściwa postawa rodziców w tej sytuacji, czyli nie wiedzą że wtedy kształtuje się tożsamość dziecka, budowanie jego odrębności. Trzeba wówczas umiejętnie podejść do takiego buntu poprzez różne metody, np. stawianie alternatyw, czy luzowanie pewnych granic czyli dawanie większego pola wolności przy podejmowaniu decyzji. Wtedy bunt jest mniejszy i przechodzi w łagodniejszej formie.

Dziecko w pewnym okresie rozstaje się ze swą naiwnością i zaczyna krytycznie patrzeć na świat; zaczyna dorastać. Weryfikuje wszystkie głoszone przez dorosłych idee, zauważa pewne niezgodności pomiędzy tymi ideami a rzeczywistym postępowaniem ich głosicieli, uświadamia sobie hipokryzję świata dorosłych, czuje się oszukiwany. Pojawia się wyostrzona wrażliwość na zło społeczne. Młodzi często widzą świat czarno-biało - to pozostało im chyba jeszcze z dzieciństwa. Jakaś zasada jest albo zła, albo dobra, słuszna, bądź niesłuszna, idea piękna lub nie, prawdziwa lub fałszywa.

W ostatnim czasie widoczna jest narastająca agresja i autoagresja wśród dziewcząt. Dziewczęta nacinają się ostrymi przedmiotami, np. cyrklem. Walczą w ten sposób o swoją pozycję, chcą zwrócić na siebie uwagę i zainteresowanie rodziców. Rozwój cywilizacji dodatkowo potęguje więc bunt w postawie młodzieży i tak już z natury zbuntowanej. Poza tym każdy chce zajmować w społeczeństwie jakieś konkretne miejsce, świadomie czy podświadomie, chce być pożyteczny. W dzisiejszym świecie widoki na przyszłość są coraz mniej wyraźne. Ktoś rozpoczynający samodzielne, dorosłe życie, kto szuka dla siebie perspektyw i nie znajduje ich, zniechęcony odsuwa się od świata. Zawieszony w próżni zaczyna stwarzać problemy. Albo chce zwrócić na siebie uwagę zachowaniem nie do przyjęcia,co może się objawiać samookaleczeniem, czy też braniem narkotyków, albo zaczyna uważać, że świat powinien mu dać wszystko, czego potrzebuje, że powinien zapewnić mu komfortowe bytowanie. Nie mogąc działać, popada w bezczynność i staje się pasożytem społecznym. Z drugiej strony coraz więcej wymaga się dzisiaj od człowieka i wówczas ciężko jest sprostać nierealnym wymaganiom. Trzeba wciąż uważać, zabiegać o swoją dobrą pozycję, o to, by nie zostać w tyle.

Wśród chłopaków w wieku gimnazjalnym i licealnym istnieje nasilający się problem depresji, a z drugiej strony również wzrastająca agresja.

Wszelkiego typu zaburzenia mają swoje źródło najczęściej w relacjach rodzinnych. Atmosfera rodzinna otacza bowiem każdego najdłużej, o każdej porze dnia i nocy, niemal nieprzerwanie, co najmniej kilkanaście lat. Absurdalne byłoby więc stwierdzenie, że nie ma ona wpływu na kształtowanie psychiki każdego członka rodziny. Przede wszystkim rodzina wychowuje. Zapobieganie, przeciwdziałanie czy profilaktyka ma za zadanie poprawienie i przebudowanie relacji rodzinnych, na formę właściwszą i nietoksyczną. W wyniku wychowania kształtuje się zdrowa osobowość - zdrowe dziecko, a później zdrowy, dorosły człowiek.
Należy położyć akcent na uświadamianie rodziców jak duży wpływ mają na kształtowanie postawy i zachowania swoich dzieci. W jak dużym stopniu przyczyniają się oni do budowania ich samooceny i kształtowania podejścia do życia.
W większości przypadków należy pracować głównie z rodzicami, u młodzieży leczy się jedynie objawy, z rodzicami pracuje się nad zmianą postaw.

Oprócz zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego występuje także nadpobudliwość psychoruchowa oraz zespół buntowniczo - opozycyjny, który często bywa mylony z ADHD. O trudnej młodzieży rozmawiała z naszym reporterem psycholog, dr Maria Jakimiuk.

Jednym z głównych problemów wśród młodzieży są używki od alkoholu po narkotyki.
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Wspierania Promocji Zdrowia i Edukacji Prozdrowotnej przeprowadziło wśród młodzieży anonimową ankietę, jej wyniki były zastraszające. W grupie wiekowej powyżej 18 lat 65 procent męskiej części uczniów przyznała się do tego że próbowała narkotyków.

Niestety, obniża się wiek inicjacji używkami. To stwierdzenie potwierdzają również pedagodzy. Pedagog z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej poinformowała naszą rozgłośnię, że powodem takiego stanu rzeczy jest wychowanie w domach. Wśród rodziców panuje bowiem przekonanie, że jeżeli zapewnią swojemu dziecku zabezpieczenie materialne wówczas to już jest wszystko, czego ono potrzebuje. Tak jednak nie jest. Nie czujące miłości i nie mające oparcia w niemal nieustannie nieobecnych i zapracowanych rodzicach dziecko, szuka zapomnienia i zagłuszenia pustki duchowej i uczuciowej we wszelkiego rodzaju środkach zmieniających stan świadomości. Łagodzi w ten sposób wszelkie braki i niedostatki w sferze emocjonalnej.

W parze ze stosowaniem narkotyków i alkoholu idzie narastająca liczba wykroczeń i przestępstw wśród młodzieży. Komenda Policji w Białej Podlaskiej notuje wzrost rozbojów, włamań i kradzieży dokonywanej przez młode osoby.

Nie można jednak dopuszczać się stwierdzenia uogólniającego i generalizującego, iż każdy młody człowiek jest zdemoralizowany i zły. Nie jest zgodna z prawdą teza, że zachowanie wszystkiej młodzieży jest karygodne i niewłaściwe. W większości drzemie bowiem dobro. Przykładem są licznie pielgrzymujący młodzi pątnicy i wszelkiego rodzaju wolontariusze niosący bezinteresowną pomoc innym. Wielu młodych aktywnie angażuje się w życie swojej wspólnoty religijnej.

Z inicjatywy ks. Sławomira Szypulskiego w Międzyrzecu Podlaskim w lipcu 2005 roku został uruchomiony Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków.

Badania przeprowadzone w szkołach pokazały, że jest około 15 - 20 procent młodzieży dotkniętej w jakiś sposób narkomanią. Należy jednak uwzględnić, że problem stale narasta, m. in. dlatego, że rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jakie zagrożenia niesie za sobą narkomania XXI wieku.

Problem narkomanii istnieje, ale okazało się, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin nie jest potrzebny.
Młodzi ludzie mają wiele problemów - nie tylko z narkotykami.
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego dwóch uczniów Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzecu odebrało sobie życie. Co może być przyczyną takich tragedii rodzinnych? Czym są spowodowane targnięcia na życie?

Zdaniem psycholog, Ewy Bernatowicz, każdy młody człowiek ma swój najważniejszy powód żeby to zrobić. Oczywiście nie każdy o tym myśli i od razu idzie w tą stronę. Niezaprzeczalnie są to osoby bardzo wrażliwe, które znajdują się na etapie kryzysu tożsamości, które poszukują dopiero własnej drogi, poszukują akceptacji, wsparcia, pierwszeństwa i jeżeli tego nie znajdują, wówczas chcą zwrócić na siebie uwagę poprzez własną śmierć, chcą w taki sposób zaistnieć.

Co zrobić by nie doszło do tragedii, w jaki sposób pomóc mu rozwiązać jego problemy?
Oczywiście jak zgodnie twierdzą psychologowie najlepszym rozwiązaniem są rozmowy. Rozmowy rodziców, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych. Ponadto jeżeli zauważamy narastającą falę samobójstw wśród młodych ludzi, wówczas najlepszą metodą jest nie nagłaśnianie problemu, żeby szkoły nie urządzały w dzień pogrzebu dni wolnych od zajęć, żeby nie organizowano przemówień i marszów ciszy. Najlepiej żeby szkoła się w to nie angażowała, bowiem to właśnie nakręca problem - dodała psycholog.

W Siedlcach wszelkich porad związanych z problemami młodych osób można zasięgnąć m.in. w siedleckiej siedzibie Caritas przy ul. Bpa Świrskiego. W poniedziałki i wtorki między godziną 16.00 a 17.00 porad udzielają dyżurujący psychologowie.
W siedzibie Caritas działa także Katolicki Telefon Zaufania. Pod bezpłatnym numerem 0 800 66 44 47 od poniedziałku do soboty od 17.00 do 20.00 udzielane są porady dotyczące problematyki rodzinnej.

Adresy i telefony poradni - psychologiczno - pedagogicznych w regionie siedleckim:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Waryńskiego 3
21-500 Biała Podlaska
tel./ fax: 343-37-26 tel. 343-80-26
kierunkowy (0-83)
http://www.pppbp.neostrada.pl
e-mail: pppbp@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. J. Piłsudskiego 22
21-400 Łuków
tel. 798-21-19; fax: 798-48-56
kierunkowy (0-25)
e-mail: ppp_lukow@interia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Brzeska 16
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 371-69-89, fax 371-68-98
kierunkowy (0-83)
e-mail: poradnia@poland.com.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. A. Mickiewicza 5
21-200 Parczew
tel./fax: 354-28-13
kierunkowy (0-83)
e-mail: poradnia.parczew@interia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Jana Pawła II 6
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 352-03-09
kierunkowy (0-83)
http://bip.computerland.pl/ppp
e-mail: dyrektor.ppp.radzyn@pra.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Partyzantów 17
22-200 Włodawa
tel./fax: 572-12-71
kierunkowy (0-82)
e-mail: pppwlodawa@o2.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. II Armii Wojska Polskiego 20
08-400 Garwolin
tel./fax: 684-37-89
kierunkowy (0-25)
e-mail: poradniagarwolin@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. I. Krasickiego 1
08-200 Łosice
tel. 357-37-88
kierunkowy (0-83)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Dąbrówki 8
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 758-42-10, fax: 758-57-98
kierunkowy (0-25)
e-mail: zespolplacowek@poczta.fm

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Kleeberga 2
08-110 Siedlce
tel. 644-08-81
kierunkowy (0-25)
http://www.poradnia.siedlce.prv.pl
e-mail: poradnia_siedlce@op.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim
ul. Pałacowa 1
08-110 Siedlce
tel. 633-08-60
kierunkowy (0-25)
http://www.republika.pl/poradnia_pp
e-mail: poradnia_pp@vp.pl

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 781-22-39
kierunkowy (0-25)
http://www.ppp_p@sokp.pl
e-mail: ppppsok@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Węgrowska 5
08-300 Sokołów Podlaski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. J. Piłsudskiego 23
07-100 Węgrów
tel./fax: 792-47-00
kierunkowy (0-25)
e-mail: ppp_wegrow@wp.pl

Reklama
Portret użytkownika Kony
Kony (anonimowy), 3 lipiec 2016 r.

Witam Serdecznie,

Zapraszam na strone: Trudna młodzież - jak jej pomóc? http://www.trudnamlodziez.pl/ Znajdziecie wiele informacji na ten temat!

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA