tp

Kalendarz patriotyczny Skautów Europy

Dodano: 12 listopad 2012 r.

Skauci Europy opublikowali kalendarz ścienny na 2013 rok, którego tematem przewodnim jest historia Polski, osnuta wokół hasła „Jesteśmy Polakami dumnymi ze swej historii”.

Organizacja od kilkunastu lat wydaje własne kalendarze, których sprzedaż jest jednym ze źródeł pozyskiwania środków na działalność statutową. Kalendarze mają walor edukacyjny i formacyjny, w każdym roku poświęcone są innemu tematowi (zasłużeni dla harcerstwa, symbolika skautowa…).

Rok 2013 to historia Polski, z której zostały wybrane najbardziej znaczące wydarzenia dla narodu polskiego, takie, które w sposób szczególny wpłynęły na jego tożsamość, a które jednocześnie mogą być powodem do dumy. Patriotyzm, miłość do własnej Ojczyzny, a jednocześnie będący jego konsekwencją kapitał społeczny wydają się istotne w dzisiejszym zatomizowanym świecie, a w szczególności w Polsce, w której idea dobra wspólnego została mocno osłabiona w ciągu ostatniego półwiecza. Myślenie w kategoriach wspólnoty jest natomiast niezbędne do budowy i rozwoju nowoczesnego państwa, a jednocześnie pomyślności jego poszczególnych obywateli. Kalendarz opracowany przez Skautów Europy pokazuje, że można być dumnym z tego, że jest się Polakiem.

Myślą przewodnią przyświecającą przy opracowywaniu tekstów były słowa papieża Jana Pawła II „Życie narodu opiera się na (…) żywym przekazie, na tradycji, na przekazie faktów historycznych, na przekazie treści i wartości, które łączą w jedno pokolenia (…).Ten upływ pokoleń, w którym równocześnie rozwija się życie, rozwija się budując na fundamencie wartości, za które dawniejsze pokolenia płaciły, płaciły życiem i śmiercią, płaciły krwią i cierpieniem”.

Skauci Europy to dynamicznie rozwijająca się organizacja harcerska (w ciągu roku liczebność uczestników wzrosła o 30%), skupiająca ok. 2600 osób z 60 miast i miejscowości w całej Polsce, od 1995 r. należąca do Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy - Federacji Skautingu Europejskiego.

Celem Skautów Europy jest pomoc rodzinom katolickim w integralnym wychowywaniu dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie ludzkim, jak i nadprzyrodzonym. Cele szczegółowe zawierają się w 5 punktach: troska o zdrowie i rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłu praktycznego, formacja charakteru, służba bliźniemu, formacja religijna. Idea wychowawcza oparta jest o trzy filary: tradycyjną pedagogikę skautową, wiarę chrześcijańską i jedność Europy chrześcijańskiej. Praca wychowawcza odbywa się w dwóch odrębnych nurtach: harcerek i harcerzy. Dzielą się one na trzy gałęzie wiekowe stanowiące komplementarny system wychowawczy, obejmując dzieci i młodzież od 9 do 24 roku życia.

Kontakt dla mediów: Tomasz Podkowiński, tel. 502 368 343, e-mail: t.podkowinski@gmail.com

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA