Dobry Magazyn
nr 5/2006
Piotr Balicki

Historie drogowe

Autostrady

Dodano: 16 styczeń 2007 r.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie życie bez istniejących ulic, szos czy autostrad.

Potrzeba podróżowania i przemieszczania dóbr gromadzonych przez człowieka bardzo mocno odciska się w historii cywilizacji. W dzisiejszych czasach stopień rozwoju infrastruktury drogowej, jej powszechność oraz silne zakorzenienie w codzienności sprawiają, iż trudno wyobrazić sobie życie bez istniejących ulic, szos czy autostrad. Dawne powiedzenie: "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu", każe nam właśnie tam doszukiwać się początków budownictwa drogowego. Wzmianki o pierwszych drogach odnajdujemy już w IV w. przed Chrystusem. Drogi te powstały na terenie starożytnego Rzymu, przebiegając w sposób wymuszony ukształtowaniem terenu, a ich nawierzchnię stanowiła ubita ziemia.

Wraz z rozwojem gospodarczym, w szlakach komunikacyjnych dostrzeżono znaczny potencjał. Aby go w pełni wykorzystać, zwykłe drogi poddano sporym modyfikacjom, tworząc wspomniane "drogi rzymskie", które ułatwiały przemieszczanie poczty, legionów czy informacji, a obecnie są uznawane za jedno ze szczytowych osiągnięć techniki Cesarstwa Rzymskiego. Budowa pierwszej z nich, łączącej Rzym z Kapuą, została rozpoczęta w 312 r. p.Chr. Stopniowo, w miarę rozwoju Imperium Rzymskiego, drogi te utworzyły potężną sieć komunikacyjną, która, łącznie z liniami wodnymi, obejmowała całe imperium rozciągające się na obszarze trzech kontynentów. Pod koniec istnienia cesarstwa, na jego terenie znajdowało się już ok. 370 dróg o łącznej długości blisko 80 tys. km (54 tys. mile rzymskie).

Sposób konstruowania dróg rzymskich, a w szczególności liczba i grubość warstw, stanowi podwaliny dzisiejszego budownictwa drogowego i ma wiele wspólnego ze sposobem powstawania np. dzisiejszych autostrad, mimo znacznej różnicy między innymi w dopuszczalnym obciążeniu tych dróg.

Współczesne budownictwo drogowe zaczęło rozkwitać z początkiem XIX w., jednak jego rozwój spowolniła ekpsja sieci kolejowych. Dopiero pod koniec XIX w., wraz z pojawieniem się pierwszych samochodów oraz gwałtownym rozwojem techniki, wzrosło zainteresowanie rozwojem sieci dróg.

Pierwsza autostrada zbudowana została we Włoszech w latach 1922-1924. Połączyła ona Mediolan z Varese, lecz w kolejnych latach odcinek ten był rozbudowywany i w rezultacie powstała największa magistrala samochodowa w tym kraju, łącząca Mediolan z Neapolem, o długości 755 km, dzisiaj powszechnie znana jako "Autostrada Słońca".

Późniejszy znaczny rozwój budowy autostrad nastąpił w okresie rządów Hitlera. Niemcy wybudowały wówczas 3896 km dróg. Niemalże wszystkie wytyczone wówczas drogi istnieją do dziś, i to nie tylko na terenie obecnych Niemiec.

Czy wiesz, że ... ?

* ... w 1747 roku, we Francji, Ludwik XV utworzył Szkołę Budowy Dróg i Mostów, będącą pierwszą wyższą szkołą techniczną tego typu.
* ... pierwsze autostrady w USA w głównej mierze były finansowane przez Henrego Forda. Celem była możliwość dodatkowego zbytu produkowanych przez niego pojazdów.
* ... przyczyną destrukcji najlepszego systemu komunikacji publicznej świata, jakim niegdyś mogło pochwalić się Los Angeles, było wykupienie w ciągu roku wszystkich linii tramwajowych oraz kolejek i zastąpienie ich liniami autobusowymi. Wykupu dokonało konsorcjum naftowo-motoryzacyjne, mające na celu osiągnięcie ogromnych zysków ze sprzedaży ropy oraz pojazdów i produktów ropopochodnych, m.in. asfaltu.
* ... przy drogach Cesarstwa Rzymskiego ustawiane były pierwowzory dzisiejszych tablic drogowych, tzw. kamienie milowe.
* ... mila rzymska to 1478,5 metra.
* ... stwierdzenie "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" jest dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości, co zostało potwierdzone urzędowo przez Oktawiana Augusta, który umieścił na Forum Romanum złoty kamień milowy (kolumnę pokrytą pozłacaną blachą). Stał on w miejscu krzyżowania się dróg łączących Rzym ze wszystkimi prowincjami Imperium.

Tagi: różne
Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA