Elżbieta

Dodano: 28 październik 2014 r.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego syna Bartosza, który planuje
wyjechać z rodziną za granicę do kraju wyjątkowo pogańskiego, gdzie
ideologia gender czyni straszne spustoszenie a rodzina nie jest żadną
wartością. Błagam o modlitwę, aby Pan Bóg nie pozwolił mu na to!
Z Bogiem!
Elżbieta Wiśniewska

Aby dołączyć do modlitwy w tej intencji musisz być zalogowany.
W tej intencji modlą się