DoriS ISO

On pragnie, bym każdego dnia mówiła Mu swoje „Tak”

Refleksja na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dodano: 7 grudzień 2018 r.

Popatrzę dziś na Maryję. Na Jej zwiastowanie i na Jej życie. Na radości, troski, smutki, cierpienia i na chwałę jaką Bóg objawił w Jej życiu. „Raduj się, pełna łaski, Pan z Tobą!” Czyż te słowa nie stały się ciałem?

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1, 26-38

Zwykły dzień. Codzienna krzątanina. Kurze do starcia. Podłoga do zamiecenia. A potem posiłek potrzeba przygotować. Za oknem blask słońca. Na tle błękitu nieba zieleń drzew. I nagle ciche jak tchnienie wiatru słowa: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą!”.  Cóż znaczy to pozdrowienie? I od kogo?

Cicho przyszedł Anioł do Maryi. Boży Posłaniec. I mówi do Niej cicho: „Nie bój się”. Musiała zatem w sercu mieć jakąś obawę, skoro padły takie słowa. Nie ulega obawom, tylko słucha i rozważa w sercu. Anioł mówi Jej o propozycji Boga. Pełen szacunku. Pozostawia Jej wolność decyzji. Na ustach Maryi zawisł plan Boga wobec świata. Plan zbawienia i odkupienia z niewoli, z kajdan, którymi człowiek skuł swoje ręce, idąc za głosem braku zaufania do Boga. Głosem braku zaufania, który prowadzi do ukrycia się przed Nim i odpowiedzi: „Nie jestem” na pełne tęsknoty pytanie Boga: „Gdzie jesteś?” Odpowiedzi, w której Bożej Miłości człowiek –  stworzony z Miłości i dla Miłości – mówi: „Nie!”

Bóg nie boi się zaufać człowiekowi. Tym razem pyta Maryi. Prosi Ją o zgodę. On – Stwórca i Pan, pyta o zgodę człowieka – swoje stworzenie.  Maryja, wypełniona Jego łaską, Jego Duchem, Jego Miłością. Miłość nie zniewala człowieka, daje mu wybór. I Maryja ten wybór ma. Maryja ma swoje plany co do przyszłości. Jednak w sercu rozważa to, co usłyszała i pyta: „Jak się to stanie?”. A w odpowiedzi słyszy, że mocą Bożą stanie się to, co zapowiada Anioł, mocą Bożą wcieli się Jego Słowo. Po chwili milczenia mówi Bogu swoje „Tak”, Miłości Jedynej, którą ukochała ponad wszystko. I w odpowiedzi na to Jej „tak”, Bóg Ją umacnia, w słowach o cudzie poczęcia, przez Jej krewną, Elżbietę, która uchodziła za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych.

I mnie Pan pragnie wypełniać swoją łaską, swoją Miłością, swoim Duchem. Pragnie, bym każdego dnia mówiła Mu swoje „Tak”. To „Tak” jest zaufaniem Miłości Jedynej. Tylko Jemu mogę tak zaufać – do końca i bezgranicznie. I nawet jeśli wydaje mi się, że Jego pragnienia, Jego wola staje w poprzek moich planów, to przecież ufam i wierzę, że On wie, jaka jest najlepsza droga dla mojego zbawienia i zbawienia tych, do których pragnie mnie posyłać. I przecież On mnie szanuje. O ileż bardziej niż ja siebie! Ile razy ja siebie depczę i miażdżę jak czołg, a potem nieraz przenoszę to na innych. On nie jest taki. Niczego nie wymusza. Cierpliwie czeka i jest. I przyciąga swoją Miłością. Pragnąc i tęskniąc. Tłumaczy po tysiąckroć to samo, że kocha, że pragnie mojego szczęścia i radości. I przecież nawet gdy tak po ludzku wydaje się, że ze względu na Jego Słowo coś tracę, to tak naprawdę zyskuję po stokroć. Ten zysk to radość z doświadczenia bycia kochanym i kochania, które jest odpowiedzią na Jego Miłość. I to też małe upominki od Pana Boga w spełniających się marzeniach i pragnieniach serca, które On lepiej zna niż ja sama. I to umocnienie w cierpieniach i utrapieniach życia. Umocnienie do brania i niesienia krzyża codziennego dnia. By wzrastać w miłości. A na końcu czasu, by z tą Miłością zamieszkać na zawsze.

Popatrzę dziś na Maryję. Na Jej zwiastowanie i na Jej życie. Na radości, troski, smutki, cierpienia i na chwałę jaką Bóg objawił w Jej życiu. „Raduj się, pełna łaski, Pan z Tobą!” Czyż te słowa nie stały się ciałem? Maryjo, Matko Boskiej Opatrzności, ucz mnie zaufania i miłości do Twojego Syna, by i w moim życiu objawiła się chwała Jego narodzin i zmartwychwstania. Amen.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

św. Jan Bosko

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

opowiadania dla ducha

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł