Anna Mularska

Królowo Polski, przyrzekamy!

Dodano: 25 sierpień 2011 r.

W 1956 r. naród polski złożył Jasnogórskie Śluby Narodu. Prymas ks. Stefan kard. Wyszyński, będąc uwięzionym w Komańczy, ułożył tekst Zawierzenia Polski Najświętszej Maryi Pannie. Śluby Jasnogórskie powstały więc „wśród gór, w odosobnieniu mego więzienia...”, jak pisał Kardynał, któremu dana była radość „dla Imienia Jezusowego zelżywość cierpieć” (Dz 5,41). Ten program naszej odnowy religijnej i moralnej powstał więc w chwilach trudnych i bolesnych.

...ciąg dalszy

Zawsze za życiem!

Śluby Jasnogórskie to także troska ks. kard. Stefana Wyszyńskiego o życie ludzkie. „Przyrzekamy Ci, (…) że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia”. Obecna fala niszczenia życia przed jego narodzeniem jest znakiem upadku narodu, w którym człowiek dawno przestał być naczelną wartością. Ciągle spotykamy się z protestami kobiet – feministek, które uważają, że każda z nich ma „prawo do własnego brzucha”. Kwitnie także procedura proaborcyjna, która umożliwia szybkie i bezproblemowe pozbycie się nienarodzonego człowieka. Brak szacunku do ludzkiego życia od poczęcia w środowiskach ważnych dla narodu m.in. w polityce czy medycynie przyczynia się także do postępu eutanazji, gdzie człowiek w podeszłym wieku albo nieuleczalnie chory jest przeszkodą na drodze społecznego rozwoju. Ciągle wzrasta liczba samobójców, którzy – nie poznawszy wartości własnego życia – sami decydują o godzinie śmierci, a na wokandzie sądów stają coraz częściej mordercy, którzy rościli sobie prawo do cudzego życia.

Kościół nieustannie stoi na straży ludzkiego życia, dlatego że od poczęcia należy ono jedynie do Boga. Rodzice nie stwarzają życia, lecz jedynie je przekazują. Zabijanie dzieci w łonach matek jest zbrodnią przeciwko Bogu i ludzkości. Z lekarskiego punktu widzenia każde przerwanie ciąży jest postępowaniem wbrew prawom natury i fizjologii ustroju ludzkiego. Życie zaczyna się od momentu poczęcia (zapłodnienia). Dalsze kształtowanie się osoby polega jedynie na rozwoju, wzroście i dojrzewaniu. Podczas wzrostu w łonie matki dziecko rozwija się jako osobny organizm. Jego życie nie jest życiem matki, lecz jego własnym, indywidualnym. Zarówno dziecko, jak i matka mają takie samo prawo do swojego życia, niezależnie od wieku. Dlatego młodzi ludzie muszą dostrzegać prawdziwą wartość ludzkiego życia i patrzeć na każdego człowieka jako na dar Boży. Muszą strzec prawdy, że tylko Bóg, Dawca wszelkiego życia, jest Panem także godziny naszej śmierci. Chcemy więc służyć życiu, bronić istnienia każdego człowieka zarówno narodzonego, jak i tego najbardziej bezbronnego, ukrytego w łonie matki!

Ku świętości!

W Ślubach Jasnogórskich naród polski przyrzekł, że uczyni wszystko, aby nasz kraj stał się królestwem Jezusa i Jego Niepokalanej Matki. Polacy dotrzymają danego słowa tylko wtedy, kiedy będą dbać o świętość, która jest doskonałością życia chrześcijańskiego. Powinniśmy czynić wszystko, aby ją osiągnąć i nią na co dzień żyć. Świętość możemy realizować w codzienności poprzez żywy kontakt z Bogiem i ludźmi oraz wytrwałą pracę nad własnym uświęceniem. Musimy stale dążyć wzwyż i nie zrażać się porażkami wynikającymi ze słabości czy błędów. Doskonałość chrześcijańska polega na tym, aby kochać Boga „z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich” oraz pełnić Jego wolę. Trzeba, aby każdy człowiek ciągle uczył się praktykowania przykazania miłości, ponieważ jest ono bodźcem do poświęcania się bliźniemu i najważniejszym lekarstwem na egoizm. Miłość uczy nas pokory, spojrzenia na siebie w całej prawdzie i uznania własnych słabości oraz wyrozumiałości wobec ludzkich wad. Trzeba więc gorliwie odrzucać fałsz, obłudę i podstęp. Odrzucać to, co jest sztuczne i dziwaczne. Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy i pomaga nam w pracy nad sobą. Dążąc do świętości, trzeba zdecydować się na wiele pracy wewnętrznej. Choć nieraz będziemy zmagać się z własnym upadkiem i grzechem, to jednak szukajmy siły w naśladowaniu świętych, którzy nas umacniają i zachęcają swą postawą do gorliwości. Najlepszym przykładem jest oczywiście Najświętsza Maryja Panna, gdyż, zawierzając Bogu wszystko, doszła do najwyższej chwały w niebie.

14 lutego 1953 r. kard. Stefan Wyszyński powiedział: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Heroiczny Prymas oddał siebie w macierzyńską niewolę miłości Królowej Polski. Także nam naśladowanie Maryi i świętych niech będzie zachętą do ciągłego wysiłku w pracy nad sobą, do pójścia po drogach doskonałości. Mamy ogromne zadanie ukazania światu, że są rzeczy ważniejsze niż kariera, władza czy bogactwo. Oby pragnienie świętości było wpisane w naszą codzienność, ponieważ to rzeczywistość, o której nigdy nie wolno człowiekowi zapomnieć!

Stajemy zawsze wierni!

Złożonego przez naszych Ojców zawierzenia musimy dochować. „Trzeba więc dołożyć wysiłku, aby słowa ślubowań weszły w myśl, serce i wolę ludu polskiego”. Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Maryi i Jej Boskiego Syna, krajem godnym tak wielkich Władców. Trzeba nam apostołować w czasach, w których żyjemy i świadectwem życia przynosić Bogu chwałę. Jednak będziemy czynić to autentycznie tylko wtedy, gdy odpowiedzialnie podejmiemy zadania, o których mówili nasi Ojcowie w Jasnogórskich Ślubach Narodu.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

św. Jan Bosko

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

książka

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

opowiadania dla ducha

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł