md/jk

Benedykt XVI stawia na młodych

Dodano: 1 styczeń 2012 r.

Zapał młodzieży i skłonność do idealizmu mogą dać światu nową nadzieję – jest o tym przekonany Benedykt XVI. W orędziu noworocznym zachęca młodych: „Bądźcie świadomi swoich możliwości i nie zamykajcie się nigdy w sobie, ale umiejcie pracować na rzecz bardziej świetlanej przyszłości dla wszystkich”.

„Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju” – taki tytuł nosi papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Jest on obchodzony co roku 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Papież kieruje swoje przesłanie przede wszystkim do rodziców, rodzin i wszystkich osób zajmujących się wychowaniem i formacją.

„To prawda, że w roku, który dobiega końca, narosła frustracja z powodu kryzysu, gnębiącego społeczeństwo, świat pracy i gospodarkę; korzenie tego kryzysu są przede wszystkim kulturowe i antropologiczne” – wskazuje papież i zachęca do ufności. Przekonuje, że należy wpajać młodym ludziom przekonanie o pozytywnej wartości życia i wzbudzić w nich pragnienie, by je poświęcać w służbie Dobra. Pisze, że z należytą uwagą trzeba się wsłuchać w bunt młodych, którzy lękają się o swoją przyszłość.

Papież potwierdza, że „Kościół patrzy na młodych z nadzieją, pokłada w nich ufność i zachęca ich, by dążyli do prawdy, by bronili wspólnego dobra, by ich perspektywy były otwarte na świat, a oczy zdolne do widzenia «rzeczy nowych» (Iz 42, 9; 48, 6)!”

Benedykt XVI pisze o wychowaniu, że „jest najbardziej fascynującą i najtrudniejszą przygodą życia”. Podkreśla, że dziś bardziej niż kiedykolwiek „potrzebni są autentyczni świadkowie, a nie zwykli dystrybutorzy reguł i informacji”. Pierwszymi wychowawcami są rodzice i to właśnie w rodzinie urzeczywistnia się prawdziwe wychowanie do pokoju i sprawiedliwości. Papież ma świadomość, że dzisiejsze warunki życia i pracy powodują, że rodzice nie są w stanie dać dzieciom największego daru – swojej obecności. „Rodzicom pragnę powiedzieć, by się nie zniechęcali” – pisze papież. Apeluje do instytucji zajmujących się wychowaniem, by zagwarantowały rodzinom, że ich dzieci będą mogły otrzymać wykształcenie, które nie będzie stało w sprzeczności z ich sumieniem i zasadami religijnymi. „Oby każde środowisko wychowawcze było miejscem otwierającym na transcendencję i na ludzi; miejscem dialogu, integracji, słuchania drugiego, w którym młody człowiek poczuje, że jego możliwości i wewnętrzne bogactwo są dowartościowane, a także nauczy się doceniać braci” – pisze Benedykt XVI.

W orędziu na Światowy Dzień Pokoju papież zwraca się także do liderów politycznych. Apeluje o ich pomoc dla rodzin, a także by „prezentowali młodym przejrzysty obraz polityki, jako prawdziwej służby dla dobra wszystkich”. Papież zwraca również uwagę na rolę mediów w wychowaniu. Zaznacza, że „proces wychowania umożliwia bowiem właśnie przekaz, który pozytywnie bądź negatywnie wpływa na formację osoby”.

Papież pisze, że wielka odpowiedzialność spoczywa na samych młodych, którzy „powinni mieć odwagę, by przede wszystkim żyć tym, czego wymagają od osób ze swojego otoczenia”. Zachęca ich, by znajdowali siłę, by w dobry i świadomy sposób korzystać z wolności.

Dalej papież pisze o tym, że trzeba wychowywać do prawdy i do wolności. „Wolność jest wartością cenną, ale delikatną; może być źle rozumiana i źle używana” – zaznacza Benedykt XVI. Przestrzega przed relatywizmem, dla którego jedynym kryterium jest własne 'ja' człowieka. „Aby korzystać ze swojej wolności, człowiek musi zatem wyjść poza perspektywę relatywistyczną i poznać prawdę o samym sobie oraz prawdę na temat dobra i zła” - czytamy.

Właściwe korzystanie z wolności przekłada się na promowanie sprawiedliwości i pokoju. Jak zaznacza Benedykt XVI, „integralna wizja człowieka chroni przed umowną koncepcją sprawiedliwości i pozwala ją także postrzegać w optyce solidarności i miłości”. Pokój jest owocem sprawiedliwości i skutkiem miłości, przede wszystkim jest jednak darem Boga. „Pokój jednak nie jest tylko darem, który należy przyjąć, lecz jest także dziełem, które trzeba tworzyć” – podkreśla papież.

Zachęca do ufnego zwrócenia się w stronę Boga. „Wszystkim, a zwłaszcza młodym, chcę powiedzieć z mocą: «To nie ideologie zbawiają świat, lecz jedynie wpatrywanie się w żyjącego Boga, który jest naszym Stwórcą i stoi na straży wolności oraz tego, co jest naprawdę dobre i autentyczne”.

Młodych zachęca do zaangażowania, „ufnego życia swoją młodością i głębokimi pragnieniami” i nierezygnowania w obliczu trudności. „Drodzy młodzi, wy jesteście cennym darem dla społeczeństwa. Nie pozwólcie, by ogarnęło was zniechęcenie w obliczu trudności i nie uciekajcie się do fałszywych rozwiązań, które często jawią się jako najłatwiejsza droga do przezwyciężenia problemów. (...) Bądźcie świadomi tego, że to wy jesteście przykładem i inspiracją dla dorosłych, i to tym bardziej, im mocniej staracie się opierać niesprawiedliwości i korupcji, im bardziej pragniecie lepszej przyszłości i angażujecie się w jej budowanie”.

W końcowej części orędzia papież zachęca, byśmy patrzyli z większą nadzieją w przyszłość i dodawali sobie nawzajem odwagi. Apeluje też, byśmy pracowali nad tym, „aby naszemu światu nadać bardziej ludzki i braterski kształt” i czuli się zjednoczeni w odpowiedzialności za młode pokolenia.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

św. Jan Bosko

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

książka

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł