Katarzyna Sojka

8 ruchów Jezusa

Rozważanie na III niedzielę wielkanocną

Dodano: 24 kwiecień 2020 r.

Czytając Ewangelię, można wnioskować, że po śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa, uczniowie początkowo w miarę możliwości starali się powrócić do swojego codziennego życia, które prowadzili przed poznaniem Go. Ale mimo wszystko zachowywali się tak, jakby ta prawda nie miała większego przełożenia na ich życie. Można powiedzieć, że jesteśmy na bardzo podobnym etapie naszej drogi.

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?". Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało".Zapytał ich: "Cóż takiego?".

Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli".

Na to On rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?". I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?".

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: "Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi". Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

(Łk 24, 13-35)

 

Czytając Ewangelię, można wnioskować, że po śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa, uczniowie początkowo w miarę możliwości starali się powrócić do swojego codziennego życia, które prowadzili przed poznaniem Go. Piotr i Jan wrócili do łowienia ryb, uczniowie z dzisiejszej Ewangelii wybrali się w drogę na wieś. Znali Pisma mówiące o Chrystusie, znali Jego własne zapowiedzi Zmartwychwstania, wreszcie słyszeli od Marii Magdaleny i innych kobiet o tym, że nie ma Go w grobie, że żyje. Ale mimo wszystko zachowywali się tak, jakby ta prawda nie miała większego przełożenia na ich życie. 

Można powiedzieć, że jesteśmy na bardzo podobnym etapie naszej drogi. Znamy Pisma i Ewangelię, wiemy o Zmartwychwstaniu Jezusa, co więcej, także o zesłaniu Ducha Świętego, ale wciąż potrafimy przeżywać codzienność tak, jakby ta prawda nie miała na nią większego znaczenia.

Możemy spróbować prześledzić, co zrobił Jezus wobec owych dwóch uczniów, ze świadomością, że te same kroki podejmuje wobec nas, którzy mamy „przyćmione oczy”. 

1. Przybliżył się do nich.

2. Szedł z nimi.

3. Odezwał się do nich i zapytał ich.

4. Wyjaśniał im.

5. Sprawiał wrażenie, że idzie dalej.

6. Wszedł, aby pozostać z nimi.

7. Wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im.

8. Zniknął im z oczu.

Skoro Jezus prawdziwie Zmartwychwstał, to możemy być pewni, że prawdziwie chce się z nami spotkać i ze swojej strony podejmuje każdy z tych kroków. Możemy zamknąć nasze oczy, spojrzeć w Jego oczy wewnątrz naszej duszy i osobiście odpowiedzieć na każdy z tych ruchów Jezusa wobec nas. Czy jako chrześcijanie możemy nie wejść na tą wewnętrzną drogę do Emaus, żeby móc wykrzyknąć jak tamci uczniowie: „Czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami?”, a potem móc dzielić się prawdą tego spotkania?

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

książka

Rozważania drogi krzyżowej dla zabieganych, niecierpliwych i szukających pokoju serca

14,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł