Nowy Prymas: przywileje i kompetencje

Dodano: 21 grudzień 2009 r.

Honorowe pierwszeństwo wśród biskupów oraz członkostwo w Radzie Stałej Episkopatu przysługują Prymasowi Polski. Tytuł ten związany jest ponownie z arcybiskupem gnieźnieńskim. Przysługuje mu na czas pełnienia tego urzędu.

O przywilejach prymasa Polski przypomniał papież Benedykt XVI w liście z 8 grudnia do abp. Henryka Muszyńskiego. Podkreślił w nim "wielki szacunek i znaczenie tytułu prymasa w polskim Narodzie". Ojciec Święty zaakcentował też, że prymas jest znakiem jedności polskich katolików. Papież powołuje się w liście na statuty Episkopatu Polski - to one określają kompetencje prymasa. Na mocy obowiązującego od 7 października nowego Statutu, prymas Polski wchodzi z urzędu w skład Rady Stałej Episkopatu, co jest nowością. Decyzją Ojca Świętego tytuł prymasa Polski ponownie będzie związany z arcybiskupem gnieźnieńskim. 19 grudnia 2009 roku ów honorowy tytuł objął abp Henryk Muszyński. Przejął go od kard. Józefa Glempa, który dzień wcześniej ukończył 80 lat. Benedykt XVI zaznaczył w swoim liście, że prymasostwo przysługuje każdemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu durante munere, tj. na czas sprawowania przez niego urzędu. O ponownym powiązaniu tytułu prymasa z arcybiskupem gnieźnieńskim zdecydował - ze względów historycznych - papież Benedykt XVI w 2006 roku.

Tagi: wiara
Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA