Ren wpada do Tybru

Dodano: 11 marzec 2015 r.

Spośród trzech obecnie dostępnych na rynku wydawniczym książek o historii Soboru Watykańskiego II, książka ojca werbisty Ralpha M. Wiltgena, specjalizującego się w dziennikarstwie, wydaje się najbardziej trafnie przedstawiająca wydarzenia Vaticanum Secundum.

Warto na samym początku powiedzieć coś o samym autorze, który podczas Soboru Watykańskiego II przebywał w Rzymie, był założycielem i dyrektorem niezależnego, wielojęzycznego Soborowego Ośrodka Informacji Prasowej. Dzięki pracy biura informacje o tym, co dzieje się podczas Soboru, otrzymywało blisko trzech tysięcy korespondentów ze stu ośmiu krajów. Dodatkowym atutem jest fakt, iż ojciec Wiltgen miał dostęp do całej korespondencji, dokumentów i materiałów roboczych otrzymywanych z Sekretariatu Soborowego. Przeprowadzał w trakcie trwania Soboru wywiady z ponad 550 biskupami, którzy wzięli udział w obradach. Na tej podstawie, dysponując ogromnym materiałem, została napisana książka o tym, co zdarzyło się podczas jednego z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Kościoła.

O tytule dużo można by mówić, jednak sedno sprawy oddaje stwierdzenie, iż największy wpływ na debaty soborowe mieli przedstawiciele episkopatów państw w dorzeczu Renu, czyli m.in. Francji, Niemiec, Szwajcarii oraz Belgii. To z tych krajów pochodzili biskupi i kardynałowie o zliberalizowanych poglądach, oczekujący reform wewnątrz samego Kościoła. Ojciec Wiltgen, jak inni historycy badający tamte wydarzenia, zaznacza, że ruchy liberalizujące w Kościele zaczęły się wcześniej, już w latach 50-tych XX wieku, bądź jeszcze przed wojną. Ponieważ niemożliwym byłoby, by każdy uczestnik soboru proponował odmienne zmiany czy zgłaszał propozycje, zwyczajowo biskupi prezentowali wspólne stanowisko, jeśli przynależeli do tego samego episkopatu lub kontynentu. Ojciec Wiltgen, opisując w barwy sposób spory oraz niepokoje, jakie targały Ojcami Soborowymi, mającymi świadomość ogromnej odpowiedzialności, jaka na nich ciążyła, przedstawia dzieje Vaticanum II w sposób syntetyczny. Język, którego używa, jest dynamiczny, co sprawia, że książkę czyta się bardzo dobrze. Honory trzeba oddać również polskiemu tłumaczowi, któremu udało się zachować ten charakterystyczny styl pisania autora.

Pierwsze wydanie książki powstało już niespełna rok po zakończeniu Soboru, w 1966 r., a książka następnie była wznawiana wielokrotnie na całym świecie. Polski czytelnik może ją wziąć w swoje ręce po raz pierwszy dopiero po upadku komunizmu w Polsce, co sprawia, że teraz może na nowo odkryć pasjonującą historię Soboru Watykańskiego. W książce nie brakuje cytatów z wypowiedzi, które padały podczas debat soborowych, nie brakuje odniesień do równoległych wydarzeń ze świata, lecz spojrzenie autora jest zawsze skierowane na przebieg obrad. I mimo dramatyzmu sytuacji, mimo sporów i nieporozumień, jakie pojawiały się podczas formułowania poszczególnych konstytucji czy dekretów, większość Ojców Soborowych kierowała się troską o dobro i przyszłość Kościoła powszechnego.

Spośród wielu wydarzeń, warto przytoczyć dwa niezwykle, znamienne dla całego Soboru, a mianowicie spór o pozycję biskupów i miejsce Kolegium Biskupów w kierowaniu Kościołem oraz dyskusję nad ekumenizmem. W pierwszym przypadku to Ojcowie nadreńscy starali się osłabić pozycję papieża, czego o. Wiltgen nie wahał się wspomnieć, wskazując na pewnego rodzaju nieszczerość intencji. Ta sytuacja wywołała kryzys również na linii papież – Sobór, lecz została dzięki przemyślanej interwencji Pawła VI zażegnana. Tym sposobem pewne możliwości wolnej interpretacji dokumentu o miejscu Kolegium Biskupów w Kościele zostały wyeliminowane. Dysputy o ekumenizmie toczyły się długo, burzliwie i choć wszyscy mieli świadomość konieczności podjęcia jakiś kroków zmierzających do jedności, nie chciano łagodzić stanowiska Kościoła, szczególnie zważywszy na działalność takich papieży jak św. Pius X czy Pius XII. Ostatecznie wypracowano kompromis, choć to słowo może sugerować pewnego rodzaju ustępstwa jednej grupy na korzyść drugiej. O. Wiltgen raczej dosyć obiektywnie stara się formułować w tej kwestii wnioski, zauważając, że żaden z dokumentów soborowych nie zrywa z wielowiekową tradycją Kościoła. I tutaj dochodzi on do sedna sprawy, tego, o czym się nie mówi w pewnych środowiskach, iż dokumenty soborowe interpretowane zgodnie z tradycją kościelną, nie implikują nowości, które zrywają z poprzednimi soborami czy też nauką Magisterium. Warto o tym pamiętać we wszelkiego rodzaju dyskusjach, gdzie obiegowe opinie posądzają sam Sobór o „rozwodnienie” doktryny.

Struktura książki odpowiada formie soborowej, czyli 4 rozdziały, a każdy dotyczy innej sesji. Każdy rozdział podzielony jest na wiele podrozdziałów, w których przedstawiane są etapy prac nad poszczególnymi dokumentami, rozmowy na ich temat oraz to, co działo się poza ścisłymi obradami soborowymi. Jak to przedstawia autor, wielu biskupów wraz ze swoimi ekspertami gromadziło się wieczorami w różnych salach i dyskutowało o przebiegu prac, opracowywało strategię, pisało odezwy i apele do innych braci w kapłaństwie, prezentujących w nich argumenty na rzecz własnych projektów. Z rozmów wyłania się również obraz przeogromnej troski o Kościół, zapobiegliwość oraz niesamowita intuicja niektórych Ojców Soborowych, którzy trafnie interpretowali obecne tendencje w Kościele.

Książka o. Wiltgena powinna być przeczytana przez każdego katolika, a w szczególności przez tych wszystkich, którym Sobór z jakiś względów nie jest obojętny. Podkreślmy, że to Sobór Watykański II w jednym ze swoich dokumentów (konstytucji Dei Verbum) wyraźnie i kategorycznie stwierdza, iż Źródłem Objawienia w Kościele nie jest tylko Pismo Święte, lecz również Tradycja Kościoła. Ten fakt odnotowuje również o. Wiltgen. To, co zdarzyło się po Soborze Watykańskim II w Kościele, to efekt wytworzenia się sił odśrodkowych wśród ojców nadreńskich, co z samymi dokumentami soborowymi nie miało nic wspólnego. Warto się o tym przekonać, czytając Ren wpada do Tybru oraz same dokumenty Vaticanum Secundum.

***
Ralph M. Wiltgen, Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II, Wydawnictwo Dębogóra, Dębogóra 2010.

Tagi: książka
Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

św. Jan Bosko

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

książka

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł